Αναδ: Υποβολή αιτήσεων για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β’ Εξάμηνο 2020

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί Continue reading Αναδ: Υποβολή αιτήσεων για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β’ Εξάμηνο 2020

Εξυπηρέτηση κοινού κατα την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα προστασίας από τον ιό COVID-19

Ο ΟΝΕΚ, εφαρμόζοντας μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον ιο COVID-19 εργάζεται σε μεγάλο βαθμό από το σπίτι και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσει η διεκπεραίωση των εργασιών και η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται όσο τον δυνατόν πιο ομαλά. Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση, παρακαλείστε όπως απευθύνετε τα ερωτήματα σας μέσω των πιο κάτω μέσων (με σειρά προτεραιότητας): 1) Email απευθείας στην/στον … Continue reading Εξυπηρέτηση κοινού κατα την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα προστασίας από τον ιό COVID-19

Ενημέρωση για μέτρα σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων του Οργανισμού Νεολαίας λόγω του ιου COVID-19

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της μετάδοσης του COVID – 19 – νέου κορωνοϊού – παγκοσμίως και με στόχο τη λήψη μέτρων για πρόληψη αλλά και προετοιμασία για αντιμετώπιση πιθανών συμβάντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, σε συνεδρία (Α/Α 6/2020) που έγινε στις 12 Μαρτίου, αποφάσισε τα ακόλουθα: Αναβολή ή ακύρωση δημόσιων, ανοικτών διαλέξεων, εργαστηρίων, ομιλιών και άλλων συναθροίσεων στους χώρους του ΟΝΕΚ ή και … Continue reading Ενημέρωση για μέτρα σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων του Οργανισμού Νεολαίας λόγω του ιου COVID-19

Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου για τον Κορονοϊό

Αγαπητά Μέλη, Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σας ενημερώνει ότι όλες οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, αναβάλλονται. Η εν λόγω απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την κοινωνική μας ευθύνη, στην ενίσχυση της προσπάθειας που γίνεται για πρόληψη και αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του Κορωνοϊού στον τόπο μας. Πρώτο και κύριο μέλημά μας είναι η προστασία των εκπαιδευομένων και για αυτό το λόγο, αποφασίσαμε με σοβαρότητα … Continue reading Ανακοίνωση Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου για τον Κορονοϊό

Join the SΤΕΑΜers! Join the future!

Join the SΤΕΑΜers! Join the future!Η Μαρία Μιλτιάδου είναι υπεύθυνη του τομέα εθνικών προγραμμάτων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και συντονίστρια του προγράμματος «STEAMers». Απολαμβάνει να εξερευνά καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων. Το πρόγραμμα  «STEAMers», το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ,  εντάσσεται στην προσπάθεια του ΟΝΕΚ να προωθήσει την εκπαιδευτική μεθοδολογία STEM στις υφιστάμενες δομές προγραμμάτων του .Join the … Continue reading Join the SΤΕΑΜers! Join the future!