Πανεπιστήμιο Κύπρου: Παγκύπρια Διαδικτυακή Έρευνα

«Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους επαγγελματίες υγείας στην Κύπρο»

Η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 αποτελεί πρόκληση για το κοινό αλλά ακόμη περισσότερο για τα συστήματα υγείας και τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον με προεκτάσεις στην σωματική αλλά και ψυχική τους υγεία. Η επίδραση του στρες έχει δυσμενείς επιπτώσεις στους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες καθώς και προβλήματα την περίοδο της πανδημίας. Έχοντας ως γνώμονα τα πιο πάνω, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, πραγματοποιεί παγκύπρια έρευνα, με σκοπό τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τις ψυχολογικές επιδράσεις που πιθανόν να επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού στους επαγγελματίες υγείας.

Η έρευνα απευθύνεται σε όλους του επαγγελματίες υγείας καθώς και στους τελειόφοιτους Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην Κύπρο. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και εθελοντική. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, διαρκείας 8-10 λεπτών,που βρίσκεται εδώ καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο: h;ps://bit.ly/2Yxw2Jw Παρακαλούμε όλους τους επαγγελματίες υγείας για την συμμετοχή τους στην ανωτέρω έρευνα, η οποία θα συγκεντρώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ένα τόσο σημαντικό θέμα. Επισημαίνεται ότι η έρευνα έχει λάβει την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, με αριθμό ΕΕΒΚ ΕΠ2020.01.89.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Εκ μέρους της επιστημονικής ομάδας,

Ανδρέας Χατζηττοφής

Λέκτορας Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου